Simpozionul Național "Geografia – de la cercetarea științifică la practica didactică" – Ediția a VI-a, 20.11.2020, Ploiești

Pe 20 noiembrie 2020, s-a desfășurat cea de-a VII-a ediție a Simpozionului Național ”Geografia – de la cercetarea științifică la practica didactică”, o manifestare devenită tradiție în comunitatea geografică prahoveană, organizată de Inspectoratul Școlar al Județului Prahova, Casa Corpului Didactic Prahova și Societatea de Geografie din România – Filiala Prahova. În organizarea acestei ediții, în format online, s-au implicat: prof.dr. Mineliea Gheorghe, inspector școlar pentru geografie, IȘJ Prahova, prof. Geanina Badea, Colegiul Național Pedagogic ”Regina Maria” Ploiești și prof. Tina Elena Ene, Școala Gimnazială ”Sfânta Vineri” Ploiești. Au participat 44 profesori de geografie și au fost susținute 18 comunicări, înscrise la cele două secțiuni ale simpozionului: geografie generală și didactica geografiei.

Ne-au onorat cu prezența doi invitați speciali: d-na lect. univ. dr. Serafima Roșcovan de la Institutul de Științe ale Educației din Chișinău, Republica Moldova și dl. conf. univ. dr. Marius Cristian Neacșu de la Academia de Studii Economice din București. De asemenea, un cuvânt de salut a fost transmis de d-na prof. dr. Steluța Dan – inspector general în cadrul Ministerului Educației și Cercetării.

Citeşte mai mult...

 

Seminarul Geografic Internațional "Dimitrie Cantemir" - Ediția a XL-a, 24.10.2020, Iași

Stimați colegi,

 

Vă reamintim că, în condițiile actuale de evoluție a pandemiei asociată SARS COV 2, data de susținere a celei de-a XL-a Ediție a Seminarului Geografic Internațional "Dimitrie Cantemir" este de 24 octombrie 2020, iar lucrările seminarului se vor susține on-line pe o platformă care va fi adusă ulterior la cunoștința participantilor. De asemenea vă informăm că nu se va percepe nicio taxa de participare...

 

Detalii despre secțiuni, program și modalități de înscriere le regăsiți pe site-ul:

http://www.geo.uaic.ro/cantemir/

 

Concurs de desene dedicat Zilei Pământului 22.04.2020

LUCRĂRI PREMIATE

Citeşte mai mult...

 

LUARE DE POZIȚIE PRO GEOGRAFIE ÎN URMA TESTELOR PISA

SOCIETATEA DE GEOGRAFIE DIN ROMÂNIA

București, 010041, Bd. Nicolae Bălcescu nr.1, Sector 1

facebook.com/societateadegeografiedinromania

geografie@geo-sgr.ro www.geo-sgr.ro 

 

Studiul PISA (Programme for International Student Assessment) este realizat de OECD şi evaluează în ce măsură elevii aflaţi aproape de finalul perioadei de educaţie obligatorie, la vârsta de 15 ani, deţin competenţele-cheie, cunoştinţele şi deprinderile de bază necesare pentru continuarea studiilor, cât şi pentru participarea la viaţa socială sau pentru integrarea pe piaţa muncii. România participă din septembrie 2000 la acest tip de testare. Evaluarea acoperă trei domenii principale: Matematică, Lectură şi Științe. Testele standardizate sunt aplicate elevilor de 15 ani în peste 60 de țări. Testarea îşi propune, printre alte aspecte, să evalueze „alfabetizarea ştiințifică”. Termenul reflectă abilitatea unei persoane de a se implica în probleme şi idei referitoare la ştiințe, ca cetățean reflexiv. Sunt vizate competențe pentru explicarea ştiințifică a problemelor, evaluarea şi proiectarea investigației ştiințifice şi interpretarea ştiințifică a datelor şi a dovezilor ca suport în pregărirea tinerilor atât pentru continuarea studiilor dar mai ales pentru viața adultă, pentru integrarea în societate, o societate dinamică, globalizată, în permanentă schimbare. 

Citeşte mai mult...

 

SIMPOZIONUL NAŢIONAL ,,GEOGRAFIA - DE LA CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ LA PRACTICA DIDACTICĂ”, Ediţia a VI-a 15 NOIEMBRIE 2019, PLOIEȘTI

În organizarea Filialei Prahova a Societății de Geografie din România (SGR), a Inspectoratului Școlar al Județului Prahova, Casei Corpului Didactic Prahova și a Colegiului Național „Ion Luca Caragiale“ din Ploiești s-au desfășurat vineri 15 Noiembrie 2019 lucrările Simpozionului Național ,,Geografia - de  la cercetarea științifică la practica didactică”. Simpozionul a beneficiat de sprijinul și participarea conducerii inspectoratului școlar (inspector școlar general Nicolae Angelescu), precum și de sprijinul Colegiului Național „Ion Luca Caragiale“ din Ploiești (director Carmen Băjenaru), gazdă ospitalieră a acestei manifestări.

 

P1010050 (3)

Citeşte mai mult...