Călător pe mapamond

Eveniment SGR Prahova-Breaza

Pe 26 martie 2021, s-a desfășurat în sala de festivități a Primăriei Breaza, activitatea înscrisă în Calendarul activităților metodico-științifice ale CCD Prahova și în cel al Filialei Prahova a Societății de Geografie din România, intitulată ”Călător pe mapamond”. Invitatul de onoare a fost domnul prof.univ.dr. Silviu Neguț, care, mai bine de 2 ore, i-a purtat pe cei prezenți în sală, dar și pe cei care au participat online (cca 50 de profesori de geografie), pe urmele expediției ”Rapapatatierra”, organizată în anul 2011. Cu talentul său narativ arhicunoscut, domnul profesor a împărtășit celor prezenți această experiență de neuitat, care i-a dus pașii până la ”capătul lumii”, pe un traseu de peste 41000 km, prin Peru, Insula Paștelui, Țara de Foc și Patagonia. Am aflat lucruri inedite, pe care doar un ochi avizat le poate observa în teren, am văzut imagini originale și spectaculoase, pe care doar un atent observator le poate surprinde. Și pentru acest ”regal geografic” îi mulțumim cu respect, domnului profesor!
Dintre participanți, am dori să remarcăm prezența d-nei lect.univ.dr. Serafima Roșcovan, de la Institutul de Științe ale Educației din Republica Moldova, a d-nei prof. Daniela Cazacu, director CCD Prahova și a d-lui conf.univ.dr. Marius Neacșu, de la ASE București.
Mulțumiri d-nei prof. Roxana Țonoiu, de la Colegiul Național Militar ”Dimitrie Cantemir” Breaza, pentru implicarea în organizarea acestui eveniment.

Prof.dr. Mineliea Gheorghe

Citeşte mai mult...

 

NECROLOG PROFESOR POPA RODICA

Cu profund regret, anunțăm că, pe 2 martie 2021, a încetat din viață, la vârsta de 58 ani, distinsa doamnă profesoară Popa Rodica, de la Colegiul Naţional ”Nichita Stănescu” din Ploieşti.

Timp de 22 ani, a fost un pedagog și dascăl de excepție, un profesionist iscusit și un model desăvârșit în diverse aspecte ale vieții, pentru elevii săi. Domnia Sa știa să găsească metode inedite de predare și să încurajeze pe fiecare dintre tinerii dornici de cunoștințe în domeniul geografiei, participând la multe concursuri și olimpiade şcolare, de la care elevii se întorceau cu premii.

Ultimul concurs la care doamna profesoară s-a implicat cu toată fiinţa sa şi care i-a adus o mare satisfacţie profesională, a fost Concursul Internaţional I-FEST din Tunisia, la ambele ediţii, din anii 2019 şi 2020, întorcându-se acasă cu medalii de bronz.

A fost un profesor cu o inteligență fină și înțelepciune deosebită, dedicată meseriei, un om modest, calități care impuneau respectul celor din jur. Acorda multă atenţie şi dăruire elevilor săi, pe care îi trata cu răbdare, dragoste și respect.

Tinzând spre autoperfecționare, profesorul Popa Rodica a participat la simpozioane şi alte activităţi susținute de SGR – FilialaPrahova.

Domnia sa a fost deosebit de stimată de colegi şi iubită de elevi, îndrăgită de toţi deopotrivă, care au apreciat în totdeauna devotamentul său pentru şcoală.

Exprimăm condoleanţe şi sentimente de profundă compasiune familiei.

Astăzi, la despărţire, colegii şi elevii îi spunem cu durere:

Adio, profesor drag! Dumnezeu să te odihnească în pace!

Drum bun, Doamna Profesoară în misiunea dumneavoastră spirituală, care nu putea fi alta decât Eternitatea!

SOCIETATEA DE GEOGRAFIE DIN ROMÂNIA – FILIALA PRAHOVA
Ploiești, 4 martie 2021.

 

A ÎNCETAT DIN VIAȚĂ PROF. UNIV. DR. NICOLAE ILINCA

Nicolae Ilinca

Vineri, 29 ianuarie 2021, la ora 05:20 a.m., la Spitalul „Victor Babeș” din Capitală, secția ATI – Covid 19, ne-a părăsit pentru totdeauna profesorul și colegul geograf NICOLAE ILINCA – fost inspector general în cadrul Ministerului Educației și Cercetării – Direcția Generală Învățământ Preuniversitar.

Societatea de Geografie din România - Filiala Prahova îşi exprimă adâncul regret pentru pierderea Prof. univ. dr. Nicolae Ilinca, creator de şcoală în domeniul Didacticii Geografiei.

Contribuţiile deosebite pe care domnia sa le-a adus dezvoltării învăţământului şi cercetării geografice din România, împreună cu valorile morale pe care le-a slujit și promovat pe tot parcursul vieţii, vor rămâne mereu în memoria noastră. A fost un om deosebit și un profesor de excepție, a fost cel care a introdus România în circuitul olimpiadelor de geografie la nivel european și mondial. Trecerea sa la cele veșnice lasă un gol imens în sufletele celor care l-au cunoscut.

Împărtăşim durerea pierderii Domnului Profesor Nicolae Ilinca şi exprimăm sincerele noastre condoleanţe familiei.

Fie ca bunul Dumnezeu să îl binecuvânteze și să îl odihnească în pace!

Societatea de Geografie din România – Filiala Prahova

Ploiești, 30 ianuarie 2021

Citeşte mai mult...

 

Geografia trebuie să ocupe un loc central în Planurile-cadru din învățământul preuniversitar. De ce?

În lumea secolului XXI, în care descoperirile și inovațiile științifice se dublează într-un timp scurt, apar numeroase întrebări despre eficientizarea sistemului educațional, despre formarea omului modern, care trebuie să se adapteze ușor le cerințele pieței muncii. Profilul absolventului de liceu, indiferent de filieră, nu este creionat de multitudinea de cunoștințe din diferite domenii, ci viitorul adult trebuie „să distingă”, „să aprecieze”, „să exprime”, „să manifeste interes”, „să participe”, „să identifice creativ”, „să evalueze critic”, „să promoveze, păstreze și să conserve bunuri culturale și de patrimoniu”. Acestea sunt direcții de dezvoltare, la nivel național și european, așa cum rezultă din profilul de formare al absolventului de liceu, definit în noile Planuri-cadru, aflate în dezbatere publică până la 31.01.2021. Geografia, ca disciplină școlară, contribuie la dezvoltarea valorilor educaționale și formarea profilului absolventului de liceu.

România, ca stat membru al Uniunii Europene, implementează în politicile educaționale acele concepte-cheie dezvoltate în întregul sistem educațional european: „o Europă mai pregătită educațional”, „mai ecologică”, „mai conectată”, „mai tolerantă” și mai „apropiată de cetățeni”, pentru a crea o continuitate a spațiului european al educației. Cunoașterea patrimoniului cultural comun al Europei și a diversității sale, precum și o bună înțelegere a originilor Uniunii Europene și a modului său de funcționare constituie deziderate esențiale pentru fiecare cetățean al UE. Toate aceste deziderate, la îndeplinirea cărora disciplina Geografie are o contribuție fundamentală, nu se pot împlini prin punerea în aplicare a noilor planuri-cadru.

Ne întrebăm ce a stat la baza reducerii numărului de ore la disciplina Geografie, până la excludere, în unele situații, când „apă curată și sanitație”, „energie curată”, „orașe și comunități durabile”, „acțiune în domeniul schimbărilor climatice” sunt obiective asumate prin aderarea la Agenda ONU 2030 pentru dezvoltare durabilă? Globalizarea, schimbările climatice, gestionarea durabilă a resurselor naturale, transportul durabil, încurajarea dezvoltării zonelor urbane și rurale sunt o parte a temelor incluse în acele domenii cheie care vor fi sprijinite prin politicile Uniunii Europene și ale ONU în perioada 2021-2030 și sunt, deopotrivă, teme dezbătute la orele de Geografie fiind incluse în programele de liceu.

Noi, profesorii de Geografie, ne dorim, la modul real, o „Românie educată”, o ancorare a tânărului adult în realitatea înconjurătoare și o creștere a gradului de adaptabilitate la modificările pieței muncii! Prin natura disciplinei noastre, Geografia, ca „știință despre Pământ, ca locuință a omului”, abordează interdisciplinar și transdisciplinar conținuturile care explică fenomenele geografice în ansamblul lor. Aceasta implică, pentru geografi, o cunoaștere adecvată atât a unor noțiuni specifice altor discipline școlare, cât și a realităților mediului înconjurător, îmbinându-se, astfel, armonios elementele teoretice cu cele practice. Favorizând problematizarea, dezvoltând spiritul critic şi mijlocind învăţarea tehnicii de argumentare, Geografia conduce la dezvoltarea capacității de alegere liberă şi raţională, la formarea de convingeri în spiritul unei conştiinţe cetăţeneşti responsabile, la participarea cetăţenească activă în societate, ceea ce reprezintă idealul educaţional al învăţământului, axat pe formarea de competențe.

Această disciplină și-a dovedit importanța și eficiența prin obținerea de performanțe în cadrul examenului național de bacalaureat cu o promovabilitate de peste 95% la nivelul județului, iar la nivel național și internațional elevii noștri au obținut distincții prestigioase la olimpiade și concursuri.

Geografia are rădăcini profunde, ancorate în domeniile științifice și sociale, deoarece se transformă într-un liant al acestora și poate oferi generației actuale posibilitatea de a dobândi o privire de ansamblu asupra vieții și universului. În acest sens, cultura generală a publicului larg se datorează, în bună măsură, acestei discipline, aspect apreciat ca atare de zecile de mii de semnatari ai manifestului „Susțin Geografia”! (https://forms.gle/BMosFJej97LLk5bD8)
Pe baza argumentelor expuse mai sus, colectivul profesorilor de Geografie din învățământul preuniversitar prahovean își exprimă acordul parțial cu varianta 1 propusă în Planurile-cadru pentru ciclurile liceale, începând cu anul școlar 2021-2022 și face următoarele propuneri de îmbunătățire:

la filiera teoretică, profilul umanist, specializarea filologie, clasa a XII-a, 2 ore;
la filiera tehnologică, profilul servicii, clasa a XII-a, 2 ore și la profilul resurse naturale, clasa a XII-a, 2 ore;
la filiera vocațională, profilul artistic, clasa a X-a, 1 oră și clasa a XI-a, 1 oră;
la filiera vocațională, profilul sportiv, clasa a XII-a, 2 ore.

Colectivul profesorilor de Geografie din Judeţul PRAHOVA

 

Simpozionul Național "Geografia – de la cercetarea științifică la practica didactică" – Ediția a VI-a, 20.11.2020, Ploiești

Pe 20 noiembrie 2020, s-a desfășurat cea de-a VII-a ediție a Simpozionului Național ”Geografia – de la cercetarea științifică la practica didactică”, o manifestare devenită tradiție în comunitatea geografică prahoveană, organizată de Inspectoratul Școlar al Județului Prahova, Casa Corpului Didactic Prahova și Societatea de Geografie din România – Filiala Prahova. În organizarea acestei ediții, în format online, s-au implicat: prof.dr. Mineliea Gheorghe, inspector școlar pentru geografie, IȘJ Prahova, prof. Geanina Badea, Colegiul Național Pedagogic ”Regina Maria” Ploiești și prof. Tina Elena Ene, Școala Gimnazială ”Sfânta Vineri” Ploiești. Au participat 44 profesori de geografie și au fost susținute 18 comunicări, înscrise la cele două secțiuni ale simpozionului: geografie generală și didactica geografiei.

Ne-au onorat cu prezența doi invitați speciali: d-na lect. univ. dr. Serafima Roșcovan de la Institutul de Științe ale Educației din Chișinău, Republica Moldova și dl. conf. univ. dr. Marius Cristian Neacșu de la Academia de Studii Economice din București. De asemenea, un cuvânt de salut a fost transmis de d-na prof. dr. Steluța Dan – inspector general în cadrul Ministerului Educației și Cercetării.

Citeşte mai mult...