A ÎNCETAT DIN VIAȚĂ PROF. UNIV. DR. NICOLAE ILINCA

Nicolae Ilinca

Vineri, 29 ianuarie 2021, la ora 05:20 a.m., la Spitalul „Victor Babeș” din Capitală, secția ATI – Covid 19, ne-a părăsit pentru totdeauna profesorul și colegul geograf NICOLAE ILINCA – fost inspector general în cadrul Ministerului Educației și Cercetării – Direcția Generală Învățământ Preuniversitar.

Societatea de Geografie din România - Filiala Prahova îşi exprimă adâncul regret pentru pierderea Prof. univ. dr. Nicolae Ilinca, creator de şcoală în domeniul Didacticii Geografiei.

Contribuţiile deosebite pe care domnia sa le-a adus dezvoltării învăţământului şi cercetării geografice din România, împreună cu valorile morale pe care le-a slujit și promovat pe tot parcursul vieţii, vor rămâne mereu în memoria noastră. A fost un om deosebit și un profesor de excepție, a fost cel care a introdus România în circuitul olimpiadelor de geografie la nivel european și mondial. Trecerea sa la cele veșnice lasă un gol imens în sufletele celor care l-au cunoscut.

Împărtăşim durerea pierderii Domnului Profesor Nicolae Ilinca şi exprimăm sincerele noastre condoleanţe familiei.

Fie ca bunul Dumnezeu să îl binecuvânteze și să îl odihnească în pace!

Societatea de Geografie din România – Filiala Prahova

Ploiești, 30 ianuarie 2021

Citeşte mai mult...

 

Geografia trebuie să ocupe un loc central în Planurile-cadru din învățământul preuniversitar. De ce?

În lumea secolului XXI, în care descoperirile și inovațiile științifice se dublează într-un timp scurt, apar numeroase întrebări despre eficientizarea sistemului educațional, despre formarea omului modern, care trebuie să se adapteze ușor le cerințele pieței muncii. Profilul absolventului de liceu, indiferent de filieră, nu este creionat de multitudinea de cunoștințe din diferite domenii, ci viitorul adult trebuie „să distingă”, „să aprecieze”, „să exprime”, „să manifeste interes”, „să participe”, „să identifice creativ”, „să evalueze critic”, „să promoveze, păstreze și să conserve bunuri culturale și de patrimoniu”. Acestea sunt direcții de dezvoltare, la nivel național și european, așa cum rezultă din profilul de formare al absolventului de liceu, definit în noile Planuri-cadru, aflate în dezbatere publică până la 31.01.2021. Geografia, ca disciplină școlară, contribuie la dezvoltarea valorilor educaționale și formarea profilului absolventului de liceu.

România, ca stat membru al Uniunii Europene, implementează în politicile educaționale acele concepte-cheie dezvoltate în întregul sistem educațional european: „o Europă mai pregătită educațional”, „mai ecologică”, „mai conectată”, „mai tolerantă” și mai „apropiată de cetățeni”, pentru a crea o continuitate a spațiului european al educației. Cunoașterea patrimoniului cultural comun al Europei și a diversității sale, precum și o bună înțelegere a originilor Uniunii Europene și a modului său de funcționare constituie deziderate esențiale pentru fiecare cetățean al UE. Toate aceste deziderate, la îndeplinirea cărora disciplina Geografie are o contribuție fundamentală, nu se pot împlini prin punerea în aplicare a noilor planuri-cadru.

Ne întrebăm ce a stat la baza reducerii numărului de ore la disciplina Geografie, până la excludere, în unele situații, când „apă curată și sanitație”, „energie curată”, „orașe și comunități durabile”, „acțiune în domeniul schimbărilor climatice” sunt obiective asumate prin aderarea la Agenda ONU 2030 pentru dezvoltare durabilă? Globalizarea, schimbările climatice, gestionarea durabilă a resurselor naturale, transportul durabil, încurajarea dezvoltării zonelor urbane și rurale sunt o parte a temelor incluse în acele domenii cheie care vor fi sprijinite prin politicile Uniunii Europene și ale ONU în perioada 2021-2030 și sunt, deopotrivă, teme dezbătute la orele de Geografie fiind incluse în programele de liceu.

Noi, profesorii de Geografie, ne dorim, la modul real, o „Românie educată”, o ancorare a tânărului adult în realitatea înconjurătoare și o creștere a gradului de adaptabilitate la modificările pieței muncii! Prin natura disciplinei noastre, Geografia, ca „știință despre Pământ, ca locuință a omului”, abordează interdisciplinar și transdisciplinar conținuturile care explică fenomenele geografice în ansamblul lor. Aceasta implică, pentru geografi, o cunoaștere adecvată atât a unor noțiuni specifice altor discipline școlare, cât și a realităților mediului înconjurător, îmbinându-se, astfel, armonios elementele teoretice cu cele practice. Favorizând problematizarea, dezvoltând spiritul critic şi mijlocind învăţarea tehnicii de argumentare, Geografia conduce la dezvoltarea capacității de alegere liberă şi raţională, la formarea de convingeri în spiritul unei conştiinţe cetăţeneşti responsabile, la participarea cetăţenească activă în societate, ceea ce reprezintă idealul educaţional al învăţământului, axat pe formarea de competențe.

Această disciplină și-a dovedit importanța și eficiența prin obținerea de performanțe în cadrul examenului național de bacalaureat cu o promovabilitate de peste 95% la nivelul județului, iar la nivel național și internațional elevii noștri au obținut distincții prestigioase la olimpiade și concursuri.

Geografia are rădăcini profunde, ancorate în domeniile științifice și sociale, deoarece se transformă într-un liant al acestora și poate oferi generației actuale posibilitatea de a dobândi o privire de ansamblu asupra vieții și universului. În acest sens, cultura generală a publicului larg se datorează, în bună măsură, acestei discipline, aspect apreciat ca atare de zecile de mii de semnatari ai manifestului „Susțin Geografia”! (https://forms.gle/BMosFJej97LLk5bD8)
Pe baza argumentelor expuse mai sus, colectivul profesorilor de Geografie din învățământul preuniversitar prahovean își exprimă acordul parțial cu varianta 1 propusă în Planurile-cadru pentru ciclurile liceale, începând cu anul școlar 2021-2022 și face următoarele propuneri de îmbunătățire:

la filiera teoretică, profilul umanist, specializarea filologie, clasa a XII-a, 2 ore;
la filiera tehnologică, profilul servicii, clasa a XII-a, 2 ore și la profilul resurse naturale, clasa a XII-a, 2 ore;
la filiera vocațională, profilul artistic, clasa a X-a, 1 oră și clasa a XI-a, 1 oră;
la filiera vocațională, profilul sportiv, clasa a XII-a, 2 ore.

Colectivul profesorilor de Geografie din Judeţul PRAHOVA

 

Simpozionul Național "Geografia – de la cercetarea științifică la practica didactică" – Ediția a VI-a, 20.11.2020, Ploiești

Pe 20 noiembrie 2020, s-a desfășurat cea de-a VII-a ediție a Simpozionului Național ”Geografia – de la cercetarea științifică la practica didactică”, o manifestare devenită tradiție în comunitatea geografică prahoveană, organizată de Inspectoratul Școlar al Județului Prahova, Casa Corpului Didactic Prahova și Societatea de Geografie din România – Filiala Prahova. În organizarea acestei ediții, în format online, s-au implicat: prof.dr. Mineliea Gheorghe, inspector școlar pentru geografie, IȘJ Prahova, prof. Geanina Badea, Colegiul Național Pedagogic ”Regina Maria” Ploiești și prof. Tina Elena Ene, Școala Gimnazială ”Sfânta Vineri” Ploiești. Au participat 44 profesori de geografie și au fost susținute 18 comunicări, înscrise la cele două secțiuni ale simpozionului: geografie generală și didactica geografiei.

Ne-au onorat cu prezența doi invitați speciali: d-na lect. univ. dr. Serafima Roșcovan de la Institutul de Științe ale Educației din Chișinău, Republica Moldova și dl. conf. univ. dr. Marius Cristian Neacșu de la Academia de Studii Economice din București. De asemenea, un cuvânt de salut a fost transmis de d-na prof. dr. Steluța Dan – inspector general în cadrul Ministerului Educației și Cercetării.

Citeşte mai mult...

 

Seminarul Geografic Internațional "Dimitrie Cantemir" - Ediția a XL-a, 24.10.2020, Iași

Stimați colegi,

 

Vă reamintim că, în condițiile actuale de evoluție a pandemiei asociată SARS COV 2, data de susținere a celei de-a XL-a Ediție a Seminarului Geografic Internațional "Dimitrie Cantemir" este de 24 octombrie 2020, iar lucrările seminarului se vor susține on-line pe o platformă care va fi adusă ulterior la cunoștința participantilor. De asemenea vă informăm că nu se va percepe nicio taxa de participare...

 

Detalii despre secțiuni, program și modalități de înscriere le regăsiți pe site-ul:

http://www.geo.uaic.ro/cantemir/

 

Concurs de desene dedicat Zilei Pământului 22.04.2020

LUCRĂRI PREMIATE

Citeşte mai mult...