SIMPOZIONUL NAȚIONAL GEOGRAFIA - DE LA CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ LA PRACTICA DIDACTICĂ, EDIȚIA A V-a, PLOIESTI, 24.11.2017

,,GEOGRAFIA – DE  LA  CERCETAREA  ŞTIINŢIFICĂ  LA

PRACTICA  DIDACTICĂ’’

Ediţia a V-a

COLEGIUL  NAŢIONAL  ,,ION  LUCA  CARAGIALE ‘’ PLOIEŞTI

24 NOIEMBRIE 2017

Filiala Prahova a Societății de Geografie din România (SGR), în colaborare cu Ministerul Educației Naționale, Inspectoratul Școlar Județean Prahova și Casa Corpului Didactic Prahova, organizează vineri, 24 noiembrie 2017, Simpozionul Național ,,Geografia - de la cercetarea științifică la practica didactică’’. Ajuns la a V-a ediție, simpozionul devine tot mai mult o manifestare de referință în peisajul științific, cultural și educațional al județului Prahova.

INVITAŢI  SPECIALI:  

         Prof.dr. STELUŢA  DAN, inspector de specialitate în M.E.N.

         Prof.univ.dr. SILVIU NEGUŢ,  A.S.E. Bucureşti, vicepreşedinte al S.G.R.

         Prof.univ.dr. GHEORGHE VLĂSCEANU,  A.S.E. Bucureşti                                      

         Conf.univ.dr. MARIUS NEACŞU, A.S.E. Bucureşti, redactor-şef revista “TERRA”

         CS II dr. SORIN GEACU, Institutul de Geografie al Academiei Române, București

         Dr. COSTIN DIACONESCU, secretar general al S.G.R.

Simpozionul va cuprinde următoarele secţiuni:

·         Geografie fizică

·         Geografie umană şi economică

·         Geografia mediului

·         Didactica geografiei

                

 COMITETUL DE ORGANIZARE:

Lect.univ.dr. ADRIAN NEDELCU, U.P.G. Ploieşti, preşedintele Filialei Prahova a S.G.R.

Prof. ION MAXIM, Inspector Şcolar de Geografie, I.S.J. Prahova

Prof. CARMEN BĂJENARU, Director, Colegiul Naţional “I.L.Caragiale” Ploieşti

Prof.dr. MINELIEA GHEORGHE, C.N.“I.L.Caragiale” Ploieşti, vicepreşedintele Filialei Prahova a S.G.R.

Prof. VALI  ŞERBAN, Colegiul Forestier Câmpina

Prof. dr. RALUCA LEOTESCU,  Colegiul Naţional “I.L.Caragiale” Ploieşti

Prof.dr. GELU HANGANU, Colegiul Naţional “I.L.Caragiale” Ploieşti

OBIECTIVE:

·         promovarea Geografiei în şcoală şi deschiderea de noi orizonturi în studierea acesteia

·         transferul şi integrarea cunoştinţelor în contexte noi, transdisciplinare, interdisciplinare, pluridisciplinare

LOCUL DE DESFĂŞURARE:Colegiul Naţional ,,I.L.Caragiale’’, Str. Gh.Doja nr. 98, Ploieşti,  Prahova, telefon/fax 0244-522340, e-mail secretariatcnilc@yahoo.com, sitewww.cn-caragiale.ro

TAXA  DE PARTICIPARE este de 50 lei, incluzând publicarea lucrărilor cu ISSN şi taxele de expediere a acestora împreună cu celelalte documente de participare, prin curier rapid sau poştă. Pentru cei care nu doresc publicarea lucrării, taxa de participare este de 20 lei. Contul este deschis la Banca TRANSILVANIA, Ploieşti: RO09 BTRL RONCRT…. , prof…. . Înscrierea participanţilor, achitarea taxei şi trimiterea lucrărilor trebuie să se realizeze până pedata de 20 NOIEMBRIE 2017. Rugămintea organizatorilor este să nu se depăşească acest termen limită şi să se respecte condiţiile de tehnoredactare. Fiecare participant va primi confirmarea înscrierii la simpozion.  Se poate participa şi on-line.

INFORMAŢII suplimentarese pot obţine la telefoanele:

0724 218587  prof. Gheorghe Mineliea; 0727 392742  prof. Leotescu Raluca

INSTRUCŢIUNI  PENTRU AUTORI

Comunicările vor fi prezentate în limita a 10-15 minute. Lucrările transmise în termen şi cu respectarea condiţiilor de redactare  vor fi publicate într-un volum cuînregistrare ISSN, care va fi distribuit tuturor participanţilor, împreună cu diploma de participare.

În cazul în care optaţi pentru poster, acesta va trebui să aibă mărimea ISO A0, adicăimaginea de 83 cm lăţime/115,4 cm înălţime, iar dimensiunile hârtiei 91cm lăţime /122 cm înălţime, maximul fiind de 91cm/152 cm.        

CONDIŢII DE REDACTARE A ARTICOLELOR

Articolul se trimite în limba română.Numărul maxim de pagini pentru întreg articolul este de 6 pagini.Lucrarea propriu-zisă se scrie în format A4, Times New Roman 12, la 1,15 rânduri, justified, cu diacritice.Trebuie să se specifice titlul comunicării (cu majuscule), autorul/autorii, titlul ştiinţific, instituţia, datele de contact (e-mail, adresa, telefon). La doua rânduri se începe scrierea textului.Este indicat să se adauge şi un rezumat de cel puţin 10 rânduri în limba engleză.

Se admite publicarea doar a figurilor alb-negru.Articolele pentru publicare se trimit până la data de 19 NOIEMBRIE 2017. Pentru celelalte este suficient talonul de participare, pe care vărugăm săîl trimiteţi cât mai repede posibil (de preferat pânăla data de 12 noiembrie).

PROGRAMUL SIMPOZIONULUI

9.00 – 9.30   Primirea invitaţilor şi participanţilor

9.30 – 12.30   Prezentarea lucrărilor înscrise

12.30 – 13.00  Pauză de cafea

13.00 – 14.30  Prezentarea lucrărilor înscrise

14.30 –15.00   Concluzii

DESCĂRCAȚI TALONUL  DE PARTICIPARE